Equip de Govern

- BATLE: Antoni Salas Roca

  Proposta per les Illes

  Àrees d'urbanisme i Cultura, gestionades directament des de la batlia

  Representant d'aquest Ajuntament  a la FELIB i a la Mancomunitat del Pla de Mallorca


- 1r Tinent de Batle: Sr. Joan Baptista Munar Munar

   Proposta per les Illes

   Àrees de Festes i Governació.

   Representat d'aquest Ajuntament al Consorci d'informàtica del Consell de Mallorca.


- 2n Tinent de Batle: Sra Cristina Martí Centenero

  Proposta per les Illes

  Àrea d'Educació

  Representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar del Col·legi Nadal Campaner Arrom


- 3r Tinent de Batle: Maria Antonia Munar Llabrés

  Proposta per les Illes

  Àrees de Fira i Manteniment d'Edificis Públics


- Regidor Sr. Llorenç Ramis Alomar

  Proposta per les Illes

  Àrees de Turisme, Comerç i Medi Ambient


- Regidor Sr Pedro Arrom Amengual

  Proposta per les Illes

  Àrees de Vies, Obres, Benestar i Control Animal


- Regidor Sr Adrià Pascual Jofre

  Proposta per les Illes

  Àrees de Joventut i Esport


- Regidora Sra Mercè Roca Puigserver

  Proposta per les Illes

  Àrees de Sanitat i Acció Social

  Representant del Fons Mallorquí de Solideritat


OPOSICIÓ

- Regidora Sra Antonia Llabrés Socias

  Partit Popular