Ajuts individuals per als estudiants de Costitx pel curs 2020-2021

08-Octubre-2020
L’Ajuntament de Costitx concedirà ajuts individuals a l’estudi per matriculació als nivells d’educació infantil (0 a 6 anys), primària, secundària, batxillerat, cicles formatius professionals i universitat impartits en centres oficials.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 8 D’OCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE DE 2020.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud juntament amb:

- matrícula o certificat del centre acreditatiu de la matriculació al nivell/crèdits corresponents.

- còpia de la llibreta bancària o certificat entitat bancària on consta el núm de compte( el titular del número de compte ha de ser l’interessat).