Cobertura urgent en comissió de serveis plaça d´agent de policia local de l’Ajuntament de Costitx en comissió de serveis

23-Desembre-2021

L’objecte del present anunci es fer públic la vacant en la plantilla, de la plaça d´agent de policia local de l´Ajuntament de Costitx i la seva provisió comissió de serveis de caràcter voluntari. La regulació d´aquesta provisió és regirà per l’establert al Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del fons de seguretat pública de les Illes Balears.