Concessió subvenció «Soib Jove: Qualificats-entitats locals 2024» i procés de selecció per a la contractació d’un/a jove qualificat/da

19-Abril-2024

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ha concedit a l’Ajuntament de Costitx una subvenció de 27.312,95 € en el marc de la convocatòria de subvencions «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024» per contractar durant un any, i en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada als estudis o formació cursada, a una persona jove (menor de 30 anys).

Aquest programa pretén la contractació de persones joves amb l’objecte de millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. En el cas de l’Ajuntament de Costitx, les funcions i tasques del lloc de treball subvencionat pel programa tenen a veure amb Administrar sistemes d'informació i arxiu, en suport convencional i informàtic. Organitzar i gestionar l'agenda i les comunicacions de la direcció i coordinar-ne l'activitat amb altres àrees o organitzacions. Gestionar l’organització d'esdeveniments, reunions i altres actes corporatius.

Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques. En aquest sentit, el lloc de feina va adreçat a persones joves que hagin cursat la titulació de Tècnic superior en Assistència a la Direcció.
Per ésser admeses en el procés de selecció, les persones interessades es poden inscriure fins dia 25 d’abril inclòs a l’oferta de feina publica pel SOIB. 

El programa «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024» està promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) per mitjà de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.