Notícies

29-Novembre-2020
Mesures de protecció
Amb el nou sistema de nivells, és més fàcil saber què podem fer i fer-ho bé.
07-Novembre-2020
Estar ben informat et protegeix del coronavirus
Xarxes socials del Govern i la pàgina web coronavirus.caib.es
22-Octubre-2020
Convocatòria comissió de serveis policia local coordinador
Actualitzat dia 10 11 2020 amb el decret amb el llistat definitiu d'admesos i l'adjudicació.
08-Octubre-2020
Ajuts individuals per als estudiants de Costitx pel curs 2020-2021
L’Ajuntament de Costitx concedirà ajuts individuals a l’estudi per matriculació als nivells d’educació infantil (0 a 6 anys), primària, secundària, batxillerat, cicles formatius professionals i universitat impartits en centres oficials.
29-Setembre-2020
Info Covid pediàtric
900 700 222, telèfon gratuït.